Písečný ostrov ve Vratislavi

Sand Island – Wyspa Piasek

Sand Island je jedním z ostrovů v historické CenterWroclaw. Propojené mosty s Tumským ostrov (Tumský most) a pravý břeh Odry – Mlinského u mostu.

Název ostrova sahá až do názvu starého kostela – Panny Marie v písku, postavená zde ve středověku. Oblast ostrova asi 5 hektarů.

Sand Island na mapěSand Island na mapě

Zajímavé památky:

1. Tumský most nebo Loversův most – ocelový most o délce 59 metrů metrů postaven na konci 19. století na místě staré dřevěné most. Mostní konstrukce na tomto místě jsou známé již od 12. století. Zajímavé je, že starý plyn na můstku stále funguje. světla, která svítí ručně.

2. Mlynský most.

3. Kostel Panny Marie na písku – hlavní atrakce ostrovy. Velký gotický kostel, jeden z nejstarších ve Vratislavi, jehož historie sahá až do 12. století.

4. Univerzitní knihovna.

5. Gotický kostel sv. Anne, která se nyní stala rezidenčním dům.

6. Barokní pravoslavná církev Cyrila a Metoděje.

7. Starý dům Karla Gotharda.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: