Řecké tradice: proč St. Basil, a ne Svatý Mikuláš?

28.12.2015„“

Практически во всем мире, кроме России, в роли доброго старика,dávání dárků na Nový rok, tj. Santa Claus, oblíbený světec Nikolai. Ale v Řecku je to St. Basil the Great (Άγιος Βασίλειος) ο Μέγας), nebo přesněji, Saint Basil Caesarean.

Memorial Day of St. Basil – 1. ledna, jak to bylo na tomto Den v roce 379, ve věku 49 let, byl jeho život přerušen.

To samozřejmě není jen. V první řadě, St. Basil – 1. ledna, protože to bylo v tento den v roce 379, 49 let přerušil jeho život. Po celý svůj život St. Basil byl patronem chudých a potřebných – dal jim všechno almshopy, hospicové domy, nemocnice.

Pokud mince spadne na kousky koláče zasvěcené Kristu, Mary nebo St. Basil, peníze dané církvi. Pokud je mince v kusu pro chudého muže jsou peníze dávány nějakému žebrákovi.

A za druhé, právě díky tomuto světci se objevilo Řecko Jedna novoroční tradice, která je dodnes respektována – péct novoroční chléb – Βασιλόπιτα – s mincí uvnitř.

Císař Julian Apostate (361 – 363), vládnoucí v té době, pokusil se pod hrozbou, že se zmocní Caesarea a zotročí ji obyvatelé dostávají bohaté dárky. Za tímto účelem Julian poslal ozbrojené oddělení k biskupovi města – Basilovi Velkému. Měšťané, kteří milovali své město a jejich biskupa, shromáždili vše, co měli šperky a rozhodl se je svěřit prelátovi, aby moudře nařídil. Když přišli císařští válečníci za výkupné, Svatý Basil jim ukázal truhla s pokladem. Ale jen velitel se přiblížil, aby ho zvedl, když se objevil oblak, ze kterého se vynořila Svatá Merkur, doprovázená anděly a vyloučil válečníka císaře, který byl rozrušený strachem.

Když viděl zázrak, padl Basil Veliký a obyvatelé Caesarea Děkuji Pánu za pomoc. Na objednávku biskupa připravena v nich pečené a distribuované malé bochníky chleba Křesťané. Zbývající poklady byly věnovány na charitu. cíle

Dnes je obvyklé krájet dort buď 31. prosince, ihned poté když hodiny vyrazily 12, nebo 1. ledna odpoledne, po dovolené čas na oběd. Před krájením dortu se třikrát přeškrtne nožem. První část je věnována Ježíši Kristu, druhá Panně Marii, třetí – St. Basil, čtvrtý – odkazuje na dům a zbývající kusy jsou rozděleny mezi členy rodiny, od starších k mladším. Obvykle nechat další kousek – chudé. Ve vesnicích je obvyklé odejít 2 další kusy pro zvířata a pro dobrou sklizeň. Ten, kdo dostane kus s mincí (φλουρί), bude šťastný a štěstí po celý rok. Společně s takovým kusem se obvykle dostanou šťastní lidé nějaký dárek nebo peníze. Pokud je mince v kusech koláč, věnovaný Kristu, Marii nebo sv. Bazilii, peníze dané církvi. Pokud je mince pro kus pro chudého muže, pak peníze dáno nějakému žebrákovi.

na základě materiálů Řeckého kulturního centra Petrohrad

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: